سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کیومرث بخش کلارستاقی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
سیدمحسن نبوی کلات – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
حامد رادمهدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

به منظور مطالعه اثرات کود بیولوژیک برخصوصیات بیولوژیک وعملکرد دانه برروی تریتیکاله، آزمایشی با طرح پایه بلوک ۱۳۸۹ درمزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد با سه تکرار – کامل تصادفی در سال زراعی ۹۰ اجرا شد. تیمارهای آزمایش ۷ سطح شامل: ( ۱- شاهد ۲- نیتروکسین + بیوفسفر + ۷۵ % کود شیمیایی ۳- نیتروکسین + بیوفسفر + %۵۰ کود شیمیایی ۴- نیتروکسین + بیوفسفر + ۲۵ % کود شیمیایی ۵- نیتروکسین+ بیوفسفر ۶- نیتروکسین ۷- بیوفسفر)بودند. نتایج نشان داد تیماربرروی تعداد دانه در سنبله، عملکرد دانه وعملکرد تک بوته وهمچنین برروی تعداد پنجه بارور و وزن هزار دانه اثر معنی دار داشت بیشترین اثرکودبیولوژیک برروی خصوصیات بیولوژیک وعملکرد دانه در تیمار نیتروکسین + بیوفسفر + ۵۰ درصد کود شیمیایی حاصل شد.