سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیاوش ساکت – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مش
زهرا محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مش
سید محسن نبوی کلات – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

به منظور مطالعه اثرات پیری بذور تنش خشکی بر خصوصیات جوانه زنی دو رقم گندم (الوند و پیشتاز)، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در سال ۱۳۸۹ به اجرا در آمد. فاکتورهای آزمایش شامل سه سطح پیری ( ۲۴ و ۴۸ و ۷۲ ساعت) و پنج سطح پتامسیل آب حاصل از پلی اتیلن گلایکول ۶۰۰۰ شامل ( صفر و ۴- و ۸- و ۱۲- و ۱۶- بار) بود. نتایج آزمایش نشان داد کمترین میزان دردص و سرعت جوانه زنی، بنیه بذر و طول ساقه چه در پیری ۷۲ ساعت مشاهده شد. همچنین با کاهش پتانسیل آب تمامی صفات کاهش یافت.