مقاله مطالعه اثرات پتاسیم، مس و روی بر عملکرد گندم در شرایط تنش رطوبتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۱۶۹ تا ۱۷۷ منتشر شده است.
نام: مطالعه اثرات پتاسیم، مس و روی بر عملکرد گندم در شرایط تنش رطوبتی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله سولفات روی
مقاله سولفات پتاسیم و سولفات مس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مبصر حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری شریف آباد حسین
جناب آقای / سرکار خانم: مدنی حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزیابی اثر قطع آبیاری در مراحل انتهایی رشد گندم و استفاده از عناصر پتاسیم، مس و روی بر عملکرد ارقام گندم، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار طی دو سال زراعی ۸۲-۱۳۸۰ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زهک اجرا گردید. تیمارهای قطع آبیاری در سه سطح شامل آبیاری کامل تا انتهای فصل رشد، قطع آبیاری از مرحله گرده افشانی و قطع آبیاری از مرحله شیری به بعد در کرت های اصلی و تیمارهای کاربرد عناصر شامل عدم استفاده از عناصر، مصرف سولفات پتاسیم، سولفات روی و سولفات مس در کرت های فرعی قرار گرفتند. ارقام مورد استفاده نیز چمران و کویر بود. نتایج آزمایش نشان داد که قطع آبیاری در مرحله گرده افشانی در سطح ۱% باعث کاهش عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشت گردید. در این آزمایش کاربرد پتاسیم، روی و مس باعث افزایش غلظت نیتروژن و مصرف سولفات روی و سولفات مس نیز باعث افزایش غلظت این عناصر در دانه شد. رقم چمران نسبت به رقم کویر دارای عملکرد بیولوژیک و دانه بیشتری بود.