سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهرا محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مش
سید محسن نبوی کلات – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

به منظور مطالعه اثرات هیدروپرایمینگ و هالوپرایمینگ و تنش شوری بر خصوصیات جوانه زنی اسفرزه Plantago psyllium، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در سال ۱۳۹۰ به اجزا درآمد. عوامل آزمایش شامل شش سطح پرایمینگ ( شاهد، هیدروپرایمینگ، هالو پرایمینگ با Nacl در پتانسیل ۱۲- و ۸- بار، هالوپرایمینگ با Cacl2+ H2o در پتانسیل ۱۲- و ۸- بار) و پنج سطح پتانسیل آب حاصل از Nacl شامل ( صفر و ۰/۸- و ۱/۲- و ۱/۶- و ۲- بار) بود. نتایج آزمایش نشان داد که بیشترین درصد و سرعت جوانه زنی و بنیه بذر در سطح ۱۲-Cacl2 پرایمینگ حاصل شد. همچنین با کاهش پتانسیل آب ( افزایش تنش شوری) درصد و سرعت جوانه زنی، بنیه بذر و طول ریشه چه کاهش یافت.