سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس خاورمیانه ای خشک کردن

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عبدالحسین دارمی زاده – دانشجوی دکتری تبدیل انرژی، دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا انصاری – دانشیار، گروه تبدیل انرژی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

متلاشی شدن قطره در اثر اصابت موج ضربه ای یا جریان گاز پر سرعت یک نمونه از مسائل مهم و جذاب جریانهای دو فازی تراکم پذیر است. در این ژوهش، برای نخستین مرتبه روش حل عددی گودونوف و حلگر ریمان HLLC برای مدل و سیالی پنج معادله ای هیپربولیک بکارگرفته و بدین منظور کدنویسی به صورت دو بعدی انجام شد. اثرات متقابل برخورد موج ضربه ای با یک قطره شبیه سازی و مطالعه شد. در اثر اصابت موج ضربه ای با ماخ های ۱/۴۷ به قطره فصل مشترک پیچسده ای پدیدار می شون. نتایج حاصله با نتایج تجربی در دسترس مقایسه شد که ضمن هم خوانی خوب، بیانگر دقت و توانایی بالای کد عددی در تسخیر نا پایداری ها و فصل مشترک دو فاز و گذر موج ضربه ای از آن است.