سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدرضا امانی وامرزانی – دانشجوی کارشناسی ناپیوسته تولید و بهره برداری ازگیاهان دارویی و معطر
شهرام نوذری – مدرسان شرکت تعاونی تولید قارچ صدفی تنکابن
آسیه فیروزی –
فریسا ایران نژاد –

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر شوری برجوانه زنی گیاه اسفناج ازمایشی برمبنای طرح بلوکهای کاملا تصادفی با پنج تیمار و پنج تکرار انجام گرفت که ازمحلولهای تیمار ۰و۰/۵و۱و۱/۵و۲درصد نمک استفاده گردید نتایج بدست آم ده ازاین ازمایش حاکی از آن بود که با افزایش غلظت نمک درصد جوانه زنی بذور نیز کاهش شدیدی یافت