سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن گلبرگ – دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس دانشگاه گیلان
محمدجواد مهدی پور مقدم – استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه گیلان
داوود بخشی – دانشیار گروه باغبانی دانشگاه گیلان

چکیده:

گسترش آنتی بیوتیک ها و استفاده ی نادرست و بی رویه از آنها موجب افزایش روز افزون باکتریهای مقاوم به مواد ضد میکروبیگشته است. از این رو پافتن ایگزینی مناسب برای آنتی بیوتیک ها با عوارض جانبی کمتر همواره مورد توجه محققین بوده است.بررسی اثرات ضد میکروبی گیاهان دارویی می تواند ما را در رسیدن به روشی پایدار در کنترل عوامل بیماری زا رهنمون سازد. دراین پژوهش، تاثیر دو گیاه گندواش و ترش واش که بومی استان گیلان هستند بر روی ۱۰۰ باکتری گرم منفی با مقاومت داروییانجام گرفته است. روش مورد استفاده در تعیین اثر ضد میکروبی دو گیاه، انتشار دیسک (disk diffusion) و ریز رقتسازی(microdilution) می باشد. نتایج حاکی از آن بود که گیاه گندواش موثرتر از گیاه ترش واش ظاهر شده است چنانکه اسانس گیاه گندواش نسبت به عصارههای آبی و الکلی این دو گیاه، اثر ضد میکروبی بارزتری دارد به این ترتیب که اثر ضد میکروبی اسانسگیاه گندواش > عصاره آبی گیاه ترش واش > عصاره الکلی گیاه گندواش > عصاره آبی گیاه گندواش > عصاره الکلی گیاه ترشواش بوده است. جالب توجه است که عصاره آبی گیاه ترش واش تاثیر بیشتری نسبت به عصاره الکلی این گیاه بر مهار میکروب هاداشته است در حالی که عصاره آبی گیاه گندواش، با اثرگذاری کمتری نسبت به عصاره الکلی گیاه گندواش یافت شد. عصاره های دوگیاه دارای اثرات ضدمیکروبی متفاوتی هستند و میتوان از آنها در صنایع دارویی استفاده نمود.