سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سید مصطفی معدنیان – دانشجوی کارشناس ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
سید محمد حسین ابریشمی – دانشجوی کارشناس ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
سیدمحسن نبوی کلات – استادیار زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

به منظور مطالعه اثرات سولفات پتاسیم و تنش خشکی بر روی شاخص های جوانه زنی ذرت شیرین ایرانی رقم KSC-403 یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در سال ۱۳۹۰ اجرا شد. عوامل آزمایش شامل: چهار سطح سولفات پتاسیم ( ۰ و ۵ و ۱۰ و ۱۵ ppm) و ۵ سطح پتانسیل آب حاصل از پلی اتیلن گلایکول ۶۰۰۰ ( ۰ و ۳- و ۶- و ۹- و ۱۲- بار) بودند. نتایج نشان داد سولفات پتاسیم هیچ تاثیر مثبتی در کاهش اثرات منفی تنش خشکی نداشت. همچنین تمامی صفات با کاهش پتاسیل آب کاهش یافت.