سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا وهدانی – استادیار دانشکده مهندسی عمران-دانشگاه سمنان
محمدرضا صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله دانشگاه سمنان

چکیده:

مولفه های پاسخ ساختگاه های لرزه ای تاثیرات مستقیم و موثری بر تولید انواع طیف های خطی و غیرخطی طراحی لرزه ای سازه ها در نواحی لرزه خیز دارند. خصوصیاتی از جمله، رکوردهای سنگ بستر، جهت و امتداد تابش میدان امواج لرزه ای به ساختگاه، تنوع لایه های رسوبی آبرفتی و همچنین خصوصیات مکانیکی محیط خاکی نرم اثرات بارزی بر دامنه محتوای فرکانسی و شکل طیف های مولفه های لرزه ای در سطح ساختگاه می گذارد. در راستای توسعه کاهندگی دامنه امواج لرزه ای و بزرگنمایی ساختگاه، در این مقاله به مدلسازی انواع ساختگاههای خاکی با ضخامتها و سختی های متفاوت پرداخته شده است.همچنین سطح توپوگرافی نیز به صورت صاف و تخت در نظر گرفته شده است. به منظور استخراج نتایج تحلیل از ۳ رکورد متفاوت زلزله های کایوته گیلرویCoyote-Gilroy باPGA برابر ۰٫۱۱ زلزله لوماپریتا Lomaprieta) با PGA برابر ۰٫۲۷ و زلزله کوبه Kobe برابر ۰٫۸۳ به منظور بررسی دقیقتر اثرات ساختگاهی استفاده شده است.