سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

غلامحسین شاهوردیزاده – تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

این کمپلکس از ترکیب لیگاند ۸- هیدروکسی کینولین با نمک سرب (II) نیترات به نسبت های مولی ۱ به ۱ در حلال متانول و آب تهیه گردید. کمپلکس بدست آمده توسط طیف های C NMR، ۱H NMR، FT-IR13 و آنالیز عنصری مورد شناسایی قرار گرفت و بوسیله پراش پرتو x ساختار آن تعیین گردید. سپس رفتار حرارتی کمپلکس در فاصله دمای C 700- 30 مورد مطالعه قرار گرفت.