سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بهنام بلمکی – عضو هیئت علمی گروه محیط زیست، موسسه آموزش عالی توسعه و آبادانی روستاه
سحر مسلم خانی – دانشجوی کارشناسی محیط زیست، موسسه آموزش عالی آبادانی و توسعه روستاها

چکیده:

این پژوهش به منظور بررسی و مطالعه انواع آبیاری (بارانی، چاه، فاضلاب ) و اثرات زیست محیطی این آب­ها بر روی خاک زمین های کشاورزی در شهرستان همدان در یک طرح کاملاً تصادفی با ۳ تکرار، در آزمایشگاه گروه آب و خاک استان در سال ۱۳۹۰، انجام پذیرفته است. برای ارزیابی خصوصیات خاک ۳منطقه جداگانه، اقدام به حفر ۷ چاله سطحی و نمونه گیری خاک گردید. تعدادی از پارامترهای استاندارد برای شناسایی میزان اثرگذاری و وجود آلایندهایی مانند ازت کل(Total N %)، پتاسیم قابل جذب(av.K p.pm)، فسفر قابل جذب(av.P p.pm)، درصد کربن آلی(OC %)، درصد مواد خنثی شونده(%T.N.V.)، واکنش گل اشباع pH of past)) و هدایت الکتریکی در نقاط مختلف بر اساس میزان شن، سیلت و رس موجود در خاک اندازه­گیری شد. ۱۱ صفت مرتبط با عملکرد و مقاومت به تنش­های زنده و غیر زنده نیز در این طرح برای آب مصرفی که جهت کشت در اراضی مورد استفاده قرار گرفته، مورد مطالعه قرار گرفت. این صفات شامل عملکرد مجموع کاتیونها، سدیم، منیزیم، کلسیم، مجموع آنیونها، سولفات، کلر، بیکربنات، pH ، مجموع املاح محلول و هدایت الکتریکی می باشد که بر روی بافت خاک انجام و داده­ها با استفاه از نرم افزار تجزیه کننده جامع و مدیریت داده spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.