سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سید جواد موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مش
سید محسن نبوی کلات – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

به منظور ارزیابی اثرات پیری بر شاخص های جوانه زنی گیاه شنبلیله، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در سال ۱۳۹۰ انجام شد. عوامل آزمایش شامل دو سطح رطوبت بذر (بذر خشک و مرطوب) و ۵ سطح دما ( شاهد، ۴۰ و ۴۵ و ۵۰ و ۵۵ درجه سانتیگراد) بود. نتایج نشان داد که با افزایش دمای پیری تمامی صفات آزمایش کاهش یافت که شدت آن در بذرهای مرطوب بیشتر بود.