سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمیه اله ویسی – عضو استعداد درخشان باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سن
سلمی سیدابراهیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، دانشکده کشاورزی،گروه گیاهپزشکی
فرهاد خزدوزی – موسسه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان

چکیده:

یکی از معضلات اصلی بشر از گذشته دور تاکنون حفاظت از محصولات کشاورزی انبار شده تا زمان مصرف در برابر حمله آفات می باشد. با توجه به اهیت حبوبات در تامین پروتئین، مبارزه با آفات آن ضروری بنظر می رسد. یکی از مهمترین آفاتی که بی رحمانه بیشتر حبوبات انباری را مورد حمله خود قرار می دهدCallosobrochus maculatus F. است. در این تحقیق اثرات دور کنندگی و سمیت عصاره های گشنیز (Coriandrum sativum L.)، زنیان (Trachyspermum ammi L.) و شنبلیله (Trigonella foenum-grecum L.) علیه حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات (Callosobrochus maculatus F.) بمنظور جلوگیری از ورود این حشرات آفت به بسته های مواد غذایی بکار رفتند. آزمایشات در تاریکی در دمایC°۵±۳۵ و رطوبت نسبی ۵±۶۵% انجام گردید. مقادیر LD50 برای گشنیز، زنیان و شنبلیله برای مدت ۲۴ و ۴۸ ساعت به ترتیب ۶/۲۶۸ و ۶/۲۰۳، ۱۸/۲۱۹ و ۷/۱۳۸، ۲۲/۱۰۰ و ۴۵/۳۲ μg/Cm2 محاسبه گردید. برحسب مقدار تلفات حشرات، شدت سمیت این سه ترکیب به صورت شنبلیله< زنیان< گشنیز بود در حالیکه اثرات دور کنندگی به صورت شنبلیله< گشنیز< زنیان بود