سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

لیلا اقبالی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مش
فاطمه آگاه – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مش
سید محسن نبوی کلات – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلام

چکیده:

به منظور مطالعه اثرات تیمارهای مختلف در شکست خواب بذر مارچوبه (Asparagus officinalis) یک ازمایش در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار در سال ۱۳۸۸ در آزمایشگاه باغبانی دانشگاه صنعتی اصفهان اجرا شد. آزمایش شامل ۸ تیمار اسکاریفیکاسیون با اسید سولفوریک ۹۶% ( در سه زمان ۵ و ۱۰ و ۱۵ دقیقه)، اسید جیبرلیک ( در دو غلظت ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی گرم د رلیتر)، اسکاریفیکاسیون با اسید سولفوریک ۹۶% به مدت ۱۰ دقیقه ( همراه با اسید جیبرلیک در دو غلظت ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی گرم د رلیتر) و شاهد بود. نتایج این پژوهش نشان داد که بالاترین درصد جوانه زنی در تیمار اسکاریفیکاسیون با اسید سولفوریک به مدت ۵ و ۱۰ دقیقه به دست آمد.