سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

لیدا دانش – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
سید محسن نبوی کلات – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

به منظور مطالعه اثرات نمکهای مختلف و غلظت شوری بر شاخص های جوانه زنی خیار ( رقم BEITH ALPHA OP) یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگا آزاد اسلامی واحد مشهد اجرا شد. عوامل آزمایش شامل سه نمک مختلف (NaCl و KCl و Na2So4) و پنج سطح شوری ( صفر و ۲ و ۴ و ۶ و ۸ دسی زیمنس بر متر) بود. نتایج نشان داد با افزایش غلظت نمک تمامی شاخص ها به جز درصد جوانه زنی کاهش یافت. کمترین اثر منفی ناشی از KCl بود.