سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه بازوبندی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
آنا خالقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
سید محسن نبوی کلات – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
محمد بازوبندی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تنش خشکی بر جوانه زنی گیاه یونجه رقم همدانی، آزمایشی بر پای طرح کاملا تصادفی درچهار تکرار در آزمایشگاه خاکشناسی دانشکده کشاورزز دانشگاه آزاد مشهد انجام شد. تیمار اهای آزمایشی سطح خشکی شامل ۵ سطح تنش خشکی شامل (۰ و ۳- و ۶- و ۹- و ۱۲-) بار بود . برای ایجاد پتانسیل های خشکی مختلف از پلی اتیلن گلایکول ۶۰۰۰ استفاده گردید. بعد از اینکه جوانه زنی ثابت شد صفات درصد جوانه زنی سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه و بنیه بذر اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد که با افزایش میزان خشکی درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی ، بنیه بذر، طول ریشه چه و ساقه چه بطور معنی داری افزایش یافته است.