مقاله مطالعه اثرات تسکینی، پیش بیهوشی و ضداضطرابی عصاره گیاهی شاهدانه Cannabis Sativa در مقایسه با دیازپام در موش صحرایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد از صفحه ۹۱۲ تا ۹۱۹ منتشر شده است.
نام: مطالعه اثرات تسکینی، پیش بیهوشی و ضداضطرابی عصاره گیاهی شاهدانه Cannabis Sativa در مقایسه با دیازپام در موش صحرایی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاهدانه
مقاله تسکین دهنده
مقاله ضداضطراب
مقاله دیازپام
مقاله ماز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی علی
جناب آقای / سرکار خانم: پاشازاده مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: زادفتاح جلودارلو بهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: Cannabis Sativa گیاهی است که در فارسی به شاهدانه معروف است. ترکیبات شیمیایی این گیاه حاوی کانابیدول، کانابینول، اسید کانالبیدیولیک و تتراهیدروکانابینول است که باعث افزایش زمان بیهوشی ناشی از تزریق داروهای بیهوشی می شود که این خود شاخص عالی جهت اثبات اثر آرام بخشی و تسکین دهند گی عصاره گیاه است. به نظر می رسد کانابیس و ترکیبات مختلف موجود در آن از طریق هیپوتالاموس و هسته رافه خلفی روی خواب تاثیرات می گذارند. در این مطالعه به بررسی اثرات تسکینی پایین بیهوشی و ضداضطرابی عصاره گیاه شاهدانه پرداخته شده است.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی به گروه های مختلف موش صحرایی نر نژاد ویستار با شرایط سنی و وزنی برابر دوزهای ۱۵۰ mg/kgو mg/kg 300 و ۴۵۰ mg/kg از عصاره گیاهی شاهدانه، ۱٫۲ mg/kg دیازپام و همچنین دی متیل سولفوکساید DMSO (به عنوان دارونما) با حجم برابر، ۳۰ دقیقه قبل از ارزیابی اثرات تسکینی و پیش بیهوشی (مدت خواب القاء شده با کتامین با دوز ۴۰ mg/kg) به صورت داخل صفاقی تزریق شد. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون ANOVA و توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: نتایج به دست آمده بیانگر کاهش معنی داری زمان القاء بیهوشی و افزایش معنی داری مدت خواب القاء شده با کتامین در گروه های تیمار با دوزهای بالا و پایین عصاره بود (p<0.01).
نتیجه گیری: نتایج حاصله نشان داد که عصاره شاهدانه در دوز mg/kg 450 دارای اثرات تسکینی و پیش بیهوشی است.