مقاله مطالعه اثرات تراتوژنیک و سمیت سلولی کوپلیمر تری بلاک PLA-PEG2000-PLA) BDP18) بر اسکلت جنین جوجه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از صفحه ۱۶ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: مطالعه اثرات تراتوژنیک و سمیت سلولی کوپلیمر تری بلاک PLA-PEG2000-PLA) BDP18) بر اسکلت جنین جوجه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کوپلیمر BDP18 Tri-Block
مقاله سمیت سلولی
مقاله تراتوژنیک
مقاله جنین جوجه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالملکی آرش
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی فرهود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: پلیمرها به عنوان حامل های دارویی از پیشرفت های اخیر در دارورسانی هستند و منجر به ظهور زمینه ای جدید بنام درمان های پلیمری شده است. در این مطالعه سمیت و اثرات تراتوژنیک کوپلیمر BDP18 نسبت به جنین جوجه بعنوان جانور مدل مورد بررسی قرار گرفت.
روش کار: کوپلیمر تری بلاک (PLA-PEG2000-PLA) BDP18 سنتز گردید. ترکیب حاصل در غلظت های مختلف، در سه مرحله مجزا و در روز سوم انکوباسیون جنین مرغ، درون کیسه هوا تزریق شد و درصد بقاء جنین ها و تغییرات مورفولوژیک و اسکلتی آن ها ثبت گردید.
یافته ها: میزان درصد بقاء جنین ها بستگی به غلظت تیمار دارد بطوریکه در غلظت ۲۰ میلی گرم در میلی لیتر/ تخم مرغ تنها %۳۳٫۳ از جنین ها زنده ماند و میزان LD50 برابر با ۱۰٫۸۷ میلی گرم/ تخم مرغ برآورد شد. از نظر شکل ظاهری هیچگونه ناهنجاری در جنین ها مشاهده نگردید و از نظر ناهنجاری های اسکلتی، حذف مهره های دمی در غلظت های بالا مشاهده شد.
نتیجه گیری: کوپلیمر BDP18 در غلظت های پایین اثرات سمیت و تراتوژنیک کمی بر روی جنین دارد، در غلظت های بالاتر از آستانه تاثیر (۱۰ میلی گرم در میلی لیتر) سبب حذف مهره های دمی می شود. این پلیمر می تواند در غلظت های پایین به عنوان یک سیستم رهش دارویی موثر مورد استفاده قرار گیرد.