مقاله مطالعه اثرات تاریخ کاشت بر صفات زراعی ارقام آفتابگردان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در پژوهش در علوم زراعی از صفحه ۲۱ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: مطالعه اثرات تاریخ کاشت بر صفات زراعی ارقام آفتابگردان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفتابگردان
مقاله تاریخ کاشت
مقاله درصد روغن
مقاله شاخص برداشت
مقاله عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی سیاه بیدی اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی زاد عباس
جناب آقای / سرکار خانم: بخشنده عبدالمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: پورداد سیدسعید
جناب آقای / سرکار خانم: شیرنیازی فرد علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثرات تاریخ کاشت و رقم بر صفات کمی آفتابگردان به صورت کشت دوم، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اسلام آباد غرب انجام گرفت. در این مطالعه اثر تاریخ کاشت به عنوان فاکتور اصلی در چهار سطح (اول تا سی ام تیر ماه به فاصله ۱۰ روز) و چهار رقم آفتابگردان به عنوان فاکتور فرعی (هیبریدهای آذرگل، آل استار، شفق وCMS26´R103 ) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان داد که اثر تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد دانه، درصد و عملکرد روغن و پروتئین دانه معنی دار بود. اولین و آخرین تاریخ کاشت به ترتیب با ۳۸۴۹ و ۳۳۹۱ کیلوگرم به ترتیب دارای بیشترین و کمترین عملکرد دانه بودند، هم چنین هیبرید آذرگل با میانگین عملکرد دانه معادل ۴۱۵۲ کیلوگرم در هکتار دارای بیشترین عملکرد دانه بود. اختلاف میان ارقام ناشی از اختلاف طول دوره سبز شدن تا گلدهی آن ها بود و کاهش طول این دوره موجب کاهش ماده خشک، عملکرد دانه، قطر طبق، وزن هزار دانه و شاخص برداشت در تاریخ های کاشت مختلف شد. تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد عمدتا از طریق تغییر صفاتی مانند شاخص برداشت و شاخص سطح برگ بود. در این تحقیق آذرگل بالاترین عملکرد دانه و روغن را دارا بوده و تاریخ کشت اول مناسب ترین تاریخ کاشت بود.