سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آیدا آشنا – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم گیاهی
آذرنوش جعفری – اعضا هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
خدیجه شاهرخ آبادی –

چکیده:

جنس Ferula .L به خانواده چتریان تعلق دارد که درایران ۳۲و درخراسان ۱۴ گونه دارد گونه Boiss.)BoissFerula ovina ازروستای فریزی و گونه Rech.f.&Aell Ferula latisecta ازروستای خور واقع درشمال مشهد به ترتیب درخرداد و اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ جمع آوری شدند به روش دستی برشهای عرضی از ساقه دمبرگ و برگ گیاه تهیه و پس از تثبیت درمحلول FAA باسبزمتیل و کارمن زاجی رنگ آمیزی صورتگرفت دوگونه از لحاظ ساختار برگ نوع و میزان کرک دمبرگ و برگ تعدادمجرای ترشحی اطراف دسته آوندی دمبرگ تعدادلایه اپیدرم و تعداددسته های فیبر همراه آوند درساقه تفاوتهایی را نشان دادند.