سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه بحرینی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمد داستانپور – استاددانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدرضا وزیری – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیدناصر رئیس السادات – استادیار دانشگاه بیرجند

چکیده:

دراین تحقیق آمونیتهای کرتابه زیرین درمنطقه بافق شرق یزد مورد مطالعه قرارگرفتند این برش در۴۰کیلومتری شمال شرق بافق قرار دارد لیتولوژی این برش ازکنگلومرا تناوب مارنهای سبز رنگ با آهک ماسه ای و اهک شیلی حاوی امونیت و درانتها اهک ستیغ ساز تشکیل شده است امونیهای شناسایی شده دراین برش مربوط به ۴خانواده Douvilleiceratidae, Ancyloceratidae, Desmoceratidae6 Deshayesitidae می باشند باتوجه به اینکه جنسهای شناسایی شده مربوط معرف محیط کم عمق می باشند رسوبات مذکور درمحیط کم عمق غنی ازمواد غذایی نورا کسیژن و دمای مناسب ته نشین شده اند براساس جنس و گونه های شناسایی شده سن آپتین برای این برش درنظرگرفته می شود.