سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای محیط زیست و آلاینده ها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد دهدارزاده – دانشگاه محقق اردبیلی دانشجویکارشناسی ارشد اقلیم شناسی در برنامه ری
برومند صلاحی – دانشگاه محقق اردبیلی استادیار گروه جغرافیای طبیعی

چکیده:

از آنجایی که طوفانهای گردوغبار در استان فارس مسائل و مشکلاتی را درزمینه های مختلف از جمله رفت و آمد زمینی و هوایی به دلیل کاهش دید افقی بروز تصادف و غیره به دنبال دارد لذا دراین پژوهش مورد تاکید قرار گرفته است دراین پژوهش با استفاده از داده های روزهای همراه با گردوخاک در یکدوره آماری ۱۰ ساله ۲۰۰۲-۱۹۹۳ سه ایستگاه شیراز اباده و فسا ویژگیهای آماری طوفانهای گردوخاک مورد بررسی قرارگرفت از سه ایستگاه مذکور ایستگاه فسا برای تحلیل همدیدی انتخاب شد نتایج پژوهش نشان داد که سامانه های اصلی ایجاد گردوخاک در منطقه از شرایط همدیدی زیر پیروی می کنند. در تراز سطح دریا وجود مرکز کم فشار برروی عربستان و عراق موجب انتقال ریزگردها به جو منطقه می شوند در تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال قرارگیری منطقه درجلوی فرود با آرایش غربی شرقی گردوغبار عربستان را به جو استان سرازیر کرده است.