مقاله مطالعه آلودگی زیست محیطی بر اساس میزان سرب موجود در استخوانهای باستانی، مطالعه موردی: گوهرتپه مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۸۹ در پیام باستان شناس از صفحه ۱۳ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: مطالعه آلودگی زیست محیطی بر اساس میزان سرب موجود در استخوانهای باستانی، مطالعه موردی: گوهرتپه مازندران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عناصر نادر
مقاله سرب
مقاله دندان
مقاله فلزات سنگین
مقاله آلودگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسجدی خاک پرستو
جناب آقای / سرکار خانم: خزایی کوهپر مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: خادمی ندوشن فرهنگ
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سبزعلی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سرب از جمله فلزات سنگین است که بطور طبیعی و به مقدار نادر (کمتر از ۱% وزن بدن را تشکیل می دهد)، در خاک، آب، گیاه و حیوان و در همه مواد زیست شناسی (بیولوژیکی) وجود دارد. این فلز سنگین معمولا از طریق غذا خوردن، استنشاق یا از طریق تماس پوستی جذب بدن می شود. سرب همچنین بطور طبیعی در پوسته زمین در کنار سنگ معدن سولفید روی و مس یافت می شود. منابع دیگر تولید سرب شامل لعاب سفالگری، باتریهای سربی، رنگهای سربی، بنزین، لحیم کاری با سرب در لوله های آب و نیز دودی که از اتومبیلها خارج می شود، می باشد. سرب موجود در خاک و اتمسفر می تواند موجب آلوده شدن آب شده و بطور مکرر وارد زنجیره غذایی موجودات آبزی گردد. در این پژوهش نمونه های دندانی از ۹ انسان عصر برنز محوطه گوهر تپه در شمال ایران را جهت تعیین سطح سرب در دندانهای باستانی این محوطه با استفاده از دستگاه طیف بینی جذب اتمی آنالیز نمودیم. هدف از این مطالعه تعیین سطح سرب و آلودگی زیست محیطی در محوطه گوهر تپه است.