مقاله مطالعه آلودگی خفاش به هیستوپلاسما کپسولاتوم در غارهای شهرستان جهرم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در دنیای میکروب ها از صفحه ۱۰۱ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: مطالعه آلودگی خفاش به هیستوپلاسما کپسولاتوم در غارهای شهرستان جهرم
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خفاش
مقاله هیستوپلاسما کپسولاتوم
مقاله غار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی فرنگیس
جناب آقای / سرکار خانم: رضاییان عباسعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: خفاش که دومین گروه بزرگ پستانداران است و نقش مهمی در اقتصاد انسان دارد، می تواند مخزن قارچ کشنده هیستوپلاسما کپسولاتوم باشد. این قارچ در خاک آلوده به مدفوع پرنده و خفاش به ویژه در غارها و مزارع یافت می شود و قابل انتقال به انسان است. در این مطالعه آلودگی خفاش به قارچ هیستوپلاسما کپسولاتوم در غارهای شهرستان جهرم مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها: خفاش ها از ۷ غار بزرگ با تور نامرئی در مدت ۱۲ ماه (۱۳۹۰-۱۳۸۹) جمع آوری شدند. بر اساس ویژگی های کلیدی معتبر، خفاش ها شناسایی و رده بندی گردیدند. نمونه ها از پوست، دهان و پس از تشریح، از اندام های داخلی آن ها، تهیه و در محیط هایی مانند BHI کشت داده شدند.
یافته ها: تعداد ۱۶۸ خفاش از ۱۱ گونه و از ۶ خانواده در منطقه شناسایی گردیدند که در هیچ کدام از آن ها آلودگی به قارچ هیستوپلاسما کپسولاتوم مشاهده نشد.
نتیجه گیری: عدم مشاهده آلودگی در منطقه با وجود جمعیت زیاد و متنوع خفاش به عنوان مخزن، وجود مدفوع سرشار از املاح، شرایط اقلیمی و توپوگرافی مناسب در غارهای مورد مطالعه که شرایط مناسبی برای زیست این قارچ ایجاد نموده است، نشان می دهد که عواملی دیگر از جمله عوامل ژنتیک و فیزیولوژیک خفاش یا عوامل اکولوژیک که در کامل شدن چرخه زندگی قارچ اختلال ایجاد می کنند تاثیر گذار بوده است.