مقاله مطالعه آلایندگی و اثرات زیست محیطی فلزات سنگین و ارتباط بین پراکنش این عناصر با متغیرهای فیزیکی و شیمیایی در رسوبات فلات قاره دریای عمان، ناحیه چابهار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در اقیانوس شناسی از صفحه ۲۷ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: مطالعه آلایندگی و اثرات زیست محیطی فلزات سنگین و ارتباط بین پراکنش این عناصر با متغیرهای فیزیکی و شیمیایی در رسوبات فلات قاره دریای عمان، ناحیه چابهار
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله متغیرهای فیزیکی و شیمیایی
مقاله تحلیل تفکیکی
مقاله الگوی توزیع و پراکنش عناصر
مقاله زنجیره غذایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسم زاده فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی حرمی سیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پورکرمان مجید
جناب آقای / سرکار خانم: امجدی صدیقه
جناب آقای / سرکار خانم: علیزاده کتک لاهیجانی حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این مطالعه، بررسی الگوی پراکنش فلزات سنگین و تاثیرات احتمالی زیست محیطی آن بر روی زنجیره غذایی انسان، با استفاده از تحلیل آماری متغیرهای فیزیکی و شیمیایی در رسوبات فلات قاره دریای عمان در، ناحیه چابهار است. مطالعه داده های حاصل از تحلیل تفکیکی نمونه های مورد مطالعه، نشان دهنده الگوی جریان غربی-شرقی آب در منطقه است که حاکی از ته نشست عناصر از رسوبات زون مکران در فلات قاره دریای عمان است. توزیع و پراکندگی عناصر در رسوبات منطقه مورد مطالعه به نوع عنصر، فراوانی کانی های رسی، مواد ارگانیکی و میزان کربنات بستگی دارد. فراوانی بیش از حد As, Cr و Rb در رسوبات دریایی مورد مطالعه می تواند عاملی برای آلودگی محیط زیست دریا و وارد شدن این عناصر از طریق زنجیره غذایی به بدن انسان شود. Cr (سه برابر حد استاندارد) در رسوبات دریایی نزدیک ساحل در منطقه مورد مطالعه فراوانی بالایی دارد و همچنین با توجه به اینکه در نواحی نزدیک ساحل کربنات کلسیم بالا است، بنابراین باعث شده مقدار بالایی از Rb (چهار برابر حد استاندارد) تحت فعالیت های شیمیایی، به صورت یون محلول وارد زنجیره غذایی و آب آشامیدنی (آب شیرین کن های موجود در منطقه) شود.As به دلیل عدم همبستگی متغیرهای فیزیکی و شیمیایی به عنوان یک فاز مستقل از فرآیندهای زمین شناسی تعیین شده است، بنابراین می تواند میزان افزایش آن تحت تاثیر فعالیت های بشری در منطقه باشد.