سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مازیار باغبدرانی – کارشناسی ارشد سازه – دانشگاه کردستان
مصطفی کردی – کارشناسی ارشد سازه – دانشگاه کردستان
علیرضا چابکی خیابانی – استادیار گروه عمران – دانشگاه کردستان
مرتضی بسطامی – استادیار گروه عمران – دانشگاه کردستان

چکیده:

در زمینه اثر آتش و حرارتهای بالا بر روی بتن تحقیقات زیادی صورت گرفته است ولی اغلب این پژوهشها در زمینه بررسی رفتار بتن معمولی صورت گرفته است. از اواخر دهه ۹۰ میلادی و بخصوص در دهه اخیر این تحقیقات بر روی بتن مقاومت بالا افزایش یافته است. با توجه به حساسیت مقاومت فشاری بتن مقاومت بالا به مصالح مورد استفاده در آن و کمبود اطلاعات در مورد رفتار بتن مقاومت بالای ساخته شده با مصالح داخلی به دماهای بالا در این پروژه کاهش مقاومت بتن مقاومت بالا در دماهای ۱۰۰ ، ۲۰۰ ، ۴۰۰ ، ۶۰۰ و ۸۰۰ درجه سانتی گراد مورد بررسی قرار گرفته است. در ساخت بعضی از نمونههای مورد بررسی از الیاف پلیپروپیلن برای کاهش پدیده مخرب پوسته شدگی انفجاری استفاده شده است. در نمونههای حاوی الیاف هیچگونه پوسته شدگی مشاهده نشد و کاهش شدید مقاومت نمونههای بتنی در دمای ۴۰۰ درجه با کاهش ۵۰ درصدی در مقاومت نمونهها رخ داد