سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی مهبودی – کارشناس ارشد مهندسی عمران – مهندسی رودخانه، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
جلال عطاری – استادیار دانشکده مهندسی آب، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
محمدرضا مجد زاده طباطبایی – استادیار دانشکده مهندسی آب، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

آبشستگی پدیده ای است که در اثر اندرکنش آب و خاک در مجاورت سازه های هیدرولیکی بوجود آمده و منجر به تخریب آنها میشود.روشهای مختلفی مانند اجرای سنگچین برای کنترل این پدیده پیشنهاد شده است. هدف از این تحقیق مطالعه آزمایشگاهی چگونگی تاثیرطولهای مختلف سنگچین بر آبشستگی ناشی از جت افقی مستغرق میباشد. بدین منظور پروفیل طولی آبشستگی مصالح غیرچسبنده پایین دست دریچه کشویی در دو حالت بستر حفاظت نشده و حفاظت شده بوسیله سنگچین رسم و با هم مقایسه شدند. نتایج نشان دادند که روش سنگچین بطور قابل ملاحظه ای باعث کاهش آبشستگی میشود. همچنین رابطه نسبتاً مناسبی برای برآورد حداکثر عمق آبشستگی پیشنهاد شد.