سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدمحمدحسین هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی
ارجمند مهربانی –
محمود مراتیان –
محبوبه افخمی –

چکیده:

حفاظت از محیط زیست و کاهش اثرات منفی مواد آلوده کننده بر موجودات زنده، یکی از مهمترین موضوعات در عصر حاضر است. دی اکسید گوگرد یک آلاینده زیست محیطی مهم در شهر های بزرگ و ناحیه های صنعتی بوده و صدمات متعددی ازجمله باران های اسیدی و مشکلات تنفسی را بوجود می آورد. این گاز محـرک که در فرآیند های مختلف به عنوان یک محصــول جانـبی در حجم بالایی تولیـد می شـود، در بعضی از صنایع، از طریق دودکش وارد محیط می شود. در یک پژوهش، یک سیستم آزمایشگاهی طراحی و ساخته شد و در طی آن تاثیر مشخصه هایی مانند غلظت دی اکسید گوگرد در گاز ورودی، شدت جریان گاز ورودی، غلظت جاذب دی اکسید گوگرد و دما بر فرآیند دی اکسید گوگرد زدائی بررسی شد. نتایج حاصل از آزمایشات انجام یافته نشان می دهد که راندمان حذف دی اکسد گوگرد در سیستم طراحی شده با استفاده از محلول آمونیاک، بیش از ۹۵% می باشد