سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

روح اله چراغی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – آب دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عبداله اردشیر – دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حجت کرمی – دانشجوی دکتری مهندسی عمران – آب دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

آبشستگی اطراف تکیه گاههای کناری پل یکی ازمهمترین عوامل واژگونی و تخریب به شمار می اید روشهای متعددی جهت مهار و مقابله با آبشستگی اطراف تکیه گاهها وجود دارد یکی از روشهای مقابله با آبشستگی اطراف تکیه گاهها استفاده از طوقه های محافظ در اطراف آنها می باشد در مقاله حاضر تراز قرارگیری طوقه نسبت به بستر تراز بالاتر ، روی بستر و تراز پایین تر از بستر شکل و اندازه طوقه به صورت ضریبی از طول تکیه گاه La در آزمایشگاه مورد بررسی قرارگرفته است آزمایشها در حالت آستانه حرکت ذرات بستر و در حالت ابشستگی آب زلال با مصالح بستر یکنواخت ماسه به قطر میانگین ۰/۹۱ میلی متر و ضریب یکنواختی ۱/۳۸ و تا زمان رسیدن به زمان تعادل نسبی انجام شده است.