سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رسول قبادیان – استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
آرش احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران اب
وهاب باقری – کارشناسی مهندسی آب
احسان مظفری – کارشناسی مهندسی آب

چکیده:

سرریزها ازجمله مهمترین سازه های هیدرولیکی درکنترل سیلاب ها میب اشد یکی ازمسائلی که درطراحی آنها اهمیت دارد استهلاک نیروی آب عبوری از سریز میب اشد به منظور شبیه سازی مدل از ازمایشاتی برروی سریز پلکانی قوسی شکل با نسبت ارتفاع پلکان به فاصله بین دو پلکان مختلف درفلوم ازمایشگاهی گروه مهندسی آب دانشگاه رازی استفاده گردید دراین پژوهش پروفیل سطحی آب و میزان استهلاک انرژی سرریز مورد مطالعه قرارگرفته است هدف ازاین تحقیق چگونگی تاثیر همزمان اثرپلکانی بودن و نیز شکل منحنی سریز ها مدنظر می باشد که تاکنون مطالعاتی برروی این نوع سریزها صورت نگرفته است.