سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین خراسانی زاده – دانشگاه کاشان
رضا حسینی ابرده – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
آناهیتا عظیمی – دانشگاه کاشان

چکیده:

یکی از مهمترین پارامترهای موثربرعملکرد کلکتورهای صفحه تخت میزان تابش رسیده به سطح کلکتور می باشد افزایش شدت تابش ورودی به سطح کلکتور موجب افزایش دمای صفحه جاذب و درنتیجه افزایش بیشتر دمای سیال عبوری از کلکتور میشود دراین مطالعه اثر استفاده از بازتابنده های تخت از جنس استیل ۳۰۴ نصب شده با زاویه ثابت دربالا و پایین کلکتور و با زاویه متغیر درچپ و راست کلکتور صفحه تخت بطور تجربی و تحلیلی بررسی شدها ست دربخش تجربی و برای دو وضعیت بدون بازتابنده ها و بابازتابنده ها آزمایشها طی دو دوره مجزا درتابستان ۱۳۹۰ انجام شده است شار تشعشعی ورودی دمای صفحه کلکتور و دمای آب ورودی به کلکتور و خروجی از آن اندازه گیری شده است نتایج حاصل از آزمایشها و محاسبات انجام شده درساعات مختلف روز بهبود قابل ملاحظه ای را دربازده برای وضعیت استفاده از بازتابنده ها نشان میدهد و استفاده از آنها به طور متوسط باعث ۲۵درصد افزایش راندمان درطول روز می شود.