سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدمحسن سرافراز – گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
سیدعلی علوی فاضل – گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
سیدمحسن پیغمیرزاده – گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
محمدرضا فردینپور – گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده:

دراین پژوهش پدیده جوشش استخری محلولهای رقیق آب و گلیسیرین به دلیل استفاده زیاد در صنایع آرامشی و بهداشتی مورد بررسی قرارگرفته است وضعیت قطر حباب در غلظت های مولی ۰٫۹۹۷۵ تا ۰٫۹۸۷۲ مورد بررسی قرارگرفته است به دلیل تغییرات زیاد قطر حباب در طول آزمایش از روابط ارایه شده قبلی برای تخمین قطر حباب استفاده و نتایج حاصل با داده های آزمایشگاهی مقایسه شده است. به دلیل عدم پیشگویی دقیق معادلات موجود بهترین معادله جهت تخمین قطر حباب از میان معادلات موجود انتخاب و با اصلاح رابطه رابطه ای دقیقتر جهت تخمین قطر حباب محلول آبی گلیسیرین تا شار ۹۱KW.m-2 پیشنهاد می شود.