سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا کاویانپور – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
شاهو مولودی – دانشجویان کارشناسی ارشدمهندسی آب
عرفان فتاحی –
سارا کاویانپور –

چکیده:

ساخت سدهای بلند امروزه بعنوان چالشی بزرگ پیش روی طراحان قرارگرفته است مشکلات مشابه این سازه ها عواملی همچون میدان فشار وقوع کاویتاسیون لزوم هوادهی و استهلاک انرژی جتخروجی است تاکنونانواعی از حوضچه های آرامش موردم طالعه قرارگرفته است که با جت آزاد عمل می کند ولی مطالعات اندکی درخصوص حوضچه های با جت مستغرق صورت گرفته است تحقیق حاضر بمنظور ارزیابی تاثیر عواملی نظیر هد ورودی بازشدگی دریچه و اثرپایاب برمیدان فشار و نوسانات آن برروی مدل هیدرولیکی حوضچه آرامش سدقیزقلعه سی ساخته شده درموسسه تحقیقات آب انجام گرفته است.