سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا کاویانپور – دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
عرفان فتاحی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
شاهو مولودی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سارا کاویانپور – کارشناس مهندسی صنایع، شرکت مهندسین مشاور سبز اندیش پایش

چکیده:

مکانیزم های استهلاک انرژی جت خروجی از تخلیه کننده های تحتانی متنوع می باشد ولی یکی از کمترین موارد قابل مشاهده، تخلیه جت به داخل حوضچه به صورتی که جت خروجی مستغرق گردد، است. در این وضعیت مجرای خروجی تخلیه کننده تحتانی به صورت آزاد عمل ننموده و لذاکاویتاسیون و میدان فشار و هوادهی از مشکلات قابل تصور در این مجاری خواهد بود. اگرچه مطالعات بر روی تخلیه کننده های تحتانی بسیار وسیع و باتنوع موضوعی می باشد، ولی اطلاعات بسیار اندکی در خصوص عملکرد جت های خروجی از تخلیه کننده های مستغرق در دسترس می باشد. بنابرایندر این تحقیق مطالعه آزمایشگاهی بر روی تخلیه کننده تحتانی قیزقلعه سی و حوضچه پائین دست آن طراحی گردید تا اثر استغراق بر روی میدان فشار داخل مجرا مورد ارزیابی قرار گیرد. دو هد ورودی و دو تراز پایاب استغراق به همراه چهار بازشدگی مختلف دریچه سرویس، شرایط را برای مطالعه کلیه پارامترهای موثر بر میدان فشار فراهم آورده که نتایج به شکل نمودارهای ضریب فشار و ضریب نوسانات فشار ارائه شده است.