سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد سی و سه مردان – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی نفت مخازنهیدروکربوری
سیدعلیرضا طباطبایی نژاد – دانشیار دانشگاه صنعتی سهند
الناز خداپناه – استادیار دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

سیلابزنی آلکالین- سورفکتانت گاز یکی از روشهای نوینِ ازدیاد برداشت نفت به روش شیمیایی میباشد. در این روشتزریقهمزمان گاز و محلول سورفکتانت منجر به تشکیل فوم(کف) میشود فوم حرکتپذیریِ سیالات تزریقی را کمترمیکندباعث بهبود بازدهی جابجایی فرایند در ازدیاد برداشت نفت میشود در حال حاضر برای تولید و پایدار کردن فوم از سورفکتانت استفاده میشود سورفکتانتها به طور کلی در دما و شوری بالا خواص فیزیکی مطلوب خود را از دستمیدهند و به علت جذب روی سطح سنگ در محیط متخلخل هدر میروند مهمترین ضعف فوم تشکیل شده باسورفکتانتپایداریکوتاه مدت آن می باشد با این وجود، اگر از نانو ذرات به جای سورفکتانت یا به همراه آن برای تولید و پایدار کردن فوم استفاده شود میتواند باعث رفع محدودیت های استفاده از سورفکتانت شود. هدف اصلی این تحقیق تولید فوم پایدار به کمک نانوذرات که پایداری طولانی مدتی را در شرایط سخت مخزن دارند) و استفاده از آن به عنوان عامل کنترل تحرکپذیری سیالات تزریقی در ازدیاد برداشت نفت میباشد