سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین اسماعیل پور – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران
محسن اژدری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
عباس اسلامی حقیقت – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دراین طرح تحقیقاتی آزمایشهای جامعی برای تعیین ظرفیت باربری ماسه متراکم درهر دو شرایط اشباع و غیراشباع درشرایط ازمایشگاهی و با استفاده از پی دایره ای با سه قطر نه دوازده و چهارده سانتیمتر انجام شدها ست تمام اطلاعات موردنیاز از جمله ویژگیهای فیزیکی خاک پارامترهای مقاومت برشی نمودار نگهداشت آب خاک و درصد رطوبت درعمقهای مختلف خاک اندازه گیری شد طراحی و آماده سازی دستگاه و جعبه ظرفیت باربری برای تعیین مقادیر ظرفیت باربری درشرایط اشباع و غیراشباع و برای تراز اب زیرزمینی مختلف انجام شد آزمایشها برروی ماسه خوب دانه بندی شده استهبان انجام شد و ننشان داده شده که درحوزه مکشهای بالا ظرفیت باربری ماسه درحالت غیراشباع می تواند تا ۲/۵ برابر حالت اشباع باشد.