سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهنام حسینی – دانشجوی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
محمودرضا رحیمی – دکتری ومدیر گروه مهندسی شیمی دانشگاه یاسوج

چکیده:

در این مقاله گزارشی از یک مطالعه آزمایشگاهی روی اندازه گیری خواص نانو سیال آب- اکسیدآلومینیم ،پایداری نانوذرات اکسید آلومینیم درآب وهمچنین محاسبه ضریب اصطکاک نانو سیال آب واکسیدآلومینیم در ۲لوله با زبری بالا ویک لوله صافپرداختیم.دراین مقاله ما روی جریان آرام توسعه یافته تمرکز کردیم و از ۴نمونه نانوسیال آب – اکسیدآلومینیم با درصدهای وزنی %.۶،%.۴،%. ۷٫%) استفاده کردیم.با افزایش درصد وزنی ویسکوزیته ،دانسیته افزایش پیدا کرد.نتایج نشان داد که با افزایش ،مقدار نانو ذرات در آب افت فشار وضریب اصطکاک افزایش یافته است.این مقدار افزایش بین نانوسیال وآب تاثیری زیادی در توان پمپ نمی گذارد ونشان می دهد نانو سیال ها جایگزین خوبی برای سیالات خالص هستند