سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی لکی روحانی – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه زنجان
سیدمسعود حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی، دانشگاه زنجان

چکیده:

به موازات استفاده گسترده از انواع ژئوتکستایل ها در کاربردهای مختلف، مطالعات آزمایشگاهی مختلفی نیز توسط برخی از محققین در سال های اخیر انجام شده است. آزمایشات عملکردی اغلب توسط دستگاههای سه محوری، برش مستقیم، آزمایش برون کشی و آزمایش کرنش سطحی انجام شده است. محققانی همچون Athanasopoulos (1993) , G. Madhavi Latha Vidya S. Murthy (2006) با دستگاهای برش مستقیم، سه محوری و برون کشی به بررسی مسلح سازی خاک پرداختند که تاثیرژئوتکستایل را در افزایش انعطاف پذیری و افزایش مقاومت نمونه مسلح شده مخصوصا در ژئوتکستایل هایی که قابلیت گذر دهی آب بیشتری را دارند، نشان داده است. این مقاله خلاصه ای از نتایج تحقیقات آزمایشگاهی است که بر روی ماسه مسلح به ژئوتکستایل توسط آزمایش برش مستقیم بزرگ مقیاس انجام شده است. در این مقاله به بررسی نحوه تاثیر چیدمان های مختلف ژئوتکستایل در نمونه، بر روی رفتار مکانیکی خاک پرداخته شده است. مطابق با نتایج بدست آمده نمونه های مسلح دارای انعطاف پذیری بیشتر بوده و بطور خاص در چیدمان افقی کاهش اتساع و در بعضی موارد کاهش مقاومت پیک نمونه را بدست داد و چیدمان در صفحه برش به علت افزابش مقاومت اصطکاکی افزایش پیک را نشان داد