سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انرژی و محیط زیست کرمان

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدحامد بلوری – دانشگاه شهید باهنر کرمان، انجمن پژوهشگران جوان
مهین شفیعی – دانشگاه شهید باهنر کرمان، گروه مهندسی شیمی، پژوهشکده انرژی و محیط زی
ریاض خراط – دانشگاه صنعت نفت اهواز
محمدحسین غضنفری – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله به بررسی پدیده رسوب و ته نشینی ذرات آسفالتین در محیط متخلخل در تزریق امتزاجی گاز دی اکسید کربن، پرداخته می شود. با وجود اینکه تزریق گاز دی اکسید کربن به عنوان یکی از روش های متداول ازدیاد برداشت در میادین نفتی مورد استفاده می باشد اما بدلیل تغییراتی که در خواص سیال مخزن و مؤلفه های نفتی ایجاد می کند، موجب رسوب ذرات آسفالتینی نفت می شود. با انجام آزمایش ها، مشاهده شد که با افزایش حجم تزریقی گاز دی اکسید کربن در غلظت ثابت، فشار تزریق در محیط متخلخل افزایش می یابد که نشان از رسوب و ته نشینی ذرات آسفالتین و کاهش فضای حرکتی سیال می باشد. همچنین بیشترین آسیب بر تراوایی مغزه در ابتدای تزریق مشاهده شد