سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بتن سبک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میلاد طاری بخش – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و عض
مسعود طاری بخش – استاد دانشکده عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده:

پانل های ساندویچی پیش ساخته بتنی می توانند به عنوان دیوارهای خارجی در مجتمع‌های مسکونی و ساختمان های تجاری و دیواره های انبارها مورد استفاده قرار گیرند. با توجه به اینکه وزن بتن، قسمت عمده ای از کل بار وارده بر سازه پانلی را تشکیل می دهد، در صورت استفاده از بتن سبک امتیازات قابل توجهی در کاهش وزن سازه بوجود خواهد آمد. همچنین به دلیل اینکه ضخامت بتن این نوع سازه ها در محدوده ۲ تا ۶ سانتیمتر است، می توان از بتن شاتکریتی(بدون شن) استفاده نمود تا الزامات مربوط به آیین نامه ها در زمینه اجرای بتن مرتفع گردد. هدف از این پژوهش آزمایشگاهی، تعیین خصوصیات بتن سبک شاتکریتی رایج برای ساخت پانل های ساندویچی و نیز مقایسه آن با بتن های معمولی ساختمانی می باشد. برای این منظور پس از انجام آزمایشات مربوط به کنترل کیفیت مصالح، به ارائه طرح اختلاط مناسب برای بتن شاتکریتی و بتن معمولی اقدام شد. سپس به منظور مقایسه خصوصیات این دو نوع مخلوط، آزمایشات مقاومت فشاری، مقاومت کششی، مدول یانگ، ضریب پواسون و وزن مخصوص بر روی مغزه ها صورت پذیرفت. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بتن شاتکریتی با توجه به وزن مخصوص کمتر، دارای مقاومت و مدول الاستیسیته و ضریب پواسون کمتری نسبت به بتن معمولی می باشد.