سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا خلیقی ششده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فرآوری و انتقال گاز، دانشکده نفت اهواز،
محمدرضا خسروی نیکو – عضو هیئت علمی مهندسی فرآوری و انتقال گاز، دانشکده نفت اهواز، دانشگاه
خشار بدیعی – عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ، وزارت علوم، تحقیقات و فناور
ابراهیم موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صن

چکیده:

توسعه روزافزون صنایع نفت وگاز، پتروشیمی و پالایشگاه و درنتیجه وجود پساب و پسماندهای صنایع مرتبط، به عنوان یکی از منابع مهم آلاینده محیط زیست پدیده ایانکارناپذیر است کهموجب گردیده، از بین بردن و یا به حداقل رساندن پساب های صنعتی و جداسازی آن ها از محیط زیست و علی الخصوص آب به عنوان مایع حیات، در سال های اخیر یکی از مهم ترین مشغله های مهندسین شیمی و کارشناسان محیط زیست باشد. در طرح حاضر، به منظور ارتقاء ظرفیت جاذب طبیعی دیاتومیت در حذف آلاینده های آلی رنگیاز پساب های صنعتی، پس از شست وشوی دیاتومیت خام و انجام تست های XRD و BETآنگاه یون‌های مختلف فلزات واسطهبه مخلوط حاوی دیاتومیت اضافه گردید. دیاتومیت حاوی یون های اکسید فلزی جهت کلسینه شدن به مدت ۴ ساعت در ک-وره اکسی-ژن با دماهای مختلفقرارگرفت، تا اکسید فل-زبر روی دیاتومیت تثبیت گ-ردد. آن-گاه آزمایش-ات حذف ماده رنگ-زای متیل نارنج-ی (Methyl Orange) به وسیله جاذب ها به کمک دستگاه اسپکتروفتومترانجام گردید. نتایج آزمایشگاهی حاکی از آن است که اکسید آهن حاصل از نمکFeCl3 بهترین عملکرد را داشته و باعث افزایش قابل ملاحظه‌ای در توانایی حذف مواد آلی رنگی به‌وسیله جاذب طبیعی دیاتومیت می‌گردد.