سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

یاسمن بابایی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مھندسی عمران-محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدرضا علوی مقدم – استادیار دانشکده مھندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرشته قاسم زاده – دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدحسین ارباب زوار – دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

آرسنیک از مهمترین آلاینده های آب های سطحی و زیرزمینی است. در طی سال های اخیر استفاده از گیاهان در حذف آلاینده های مختلف از آب مورد توجه محققین قرار گرفته است. هدف از انجام این مطالعه بررسی امکان استفاده از جلبک " کارا " برای کاهش آرسنیک از آب سطحی منطقه چلپو کاشمر می باشد . به منظور سنجش توانایی این جلبک برای حذف آرسنیک از آب از چهار راکتور با غلظت های اولیه ۲۰۰،۱۰۰،۵۰ و ۳۰۰ میکروگرم در لیتر آرسنیک استفاده شد . در این تحقیق علاوه بر بررسی غلظت آرسنیک در آب و گیاه تغییراتpH و وزن گیاه نیز در دوران آزمایش مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج گرفته شده در طی ۱۹ روز حاکی از قابلیت بالای این گیاه برای حذف آرسنیک از آب می باشد . بالاترین درصد حذف آرسنیک ( ۷۵ %) در پایان آزمایش مربوط به غلظت اولیه ۵۰ میکروگرم بر لیتر بود. به موازات حذف آرسنیک از آب, غلظت این ماده در گیاه افزایش یافت، به گونه ای که غلظت آرسنیک در گیاه راکتوری که بالاترین غلظت اولیه آرسنیک در آن وجود داشت در پایان ۱۹ روز به ۶۲/۷ (میلی گرم بر کیلوگرم گیاه خشک) رسید.