سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی سرخه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه –ایران – کارمن
عبدالنبی هاشمی – هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت اهواز- ایران
رامین روغنیان – کارمند شرکت مناطق نفتخیز جنوب-اهواز- ایران

چکیده:

حفاری سازندهای شیلی از جمله سازند گورپی میدان اهواز بامشکلاتی همچون گیرلوله ها،تنگی چاه ، افزایش مدت زمان حفاری ، افزایش هزینه ها ودر بعضی مواقع انحراف چاه همراه است.امروزه سیالات فرمیتی جایگزین مناسبی برای سیالات پایه روغنی هستند. حلالیت زیاد با آب،سازگار با محیط زیست ، افزایش بهره وری بعد از حفاری ،کاهش تخریب سازند به دلیل داشتن ذرات کم،افزایش متراژ حفاری و پایدارکننده شیلهای اکتیو از جمله مزیتهای آنهاست. در این مقاله تورم نمونه شیل سازند گورپی میدان اهواز، با چهار سیال حفاری (فرمیت پتاسیم- سیال پایه روغنی – سیال گلایکولی – سیال پلیمری ) مورد بحث قرار گرفته است. بر اساس آزمایشات آزمایشگاهی فرمیت پتاسیم پایدار کننده خوبی برای شیل سازند گورپی نشان داده است. به طوری که تورم نمونه شیل در سیالات پایه نفتی ١۵ درصد بوده و تورم شیل در فرمیت پتاسیم ٢٠ درصد می باشد. وجود یونهای پتاسیم عامل اصلی کنترل کننده گی تورم شیل می باشند.افزایش بیش از حد یون پتاسیم با عث افزایش تورم شیل می شود. تورم شیل در سیالات گلایکولی و سیالات پلیمری بیشتر از این دو مقدار را نشان داده است. بنابراین می توان گفت فرمیت پتاسیم جایگزین مناسبی برای سیالات پایه نفتی هستند. زیرا سیالات پایه نفتی مشکلات زیست محیطی دارند. وسایل آزمایشگاهی که استفاده شده اند عبارتند از: میکسر برقی – ترازوی برقی – VG METER (FANN) – دستگاه ثبت تورم شیل – دستگاه فشرده ساز – PH سنج .