سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پیمان بهرامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مخازن
ریاض خراط – دانشیار ، دانشگاه صنعت نفت
صدیقه مهدوی – کارشناس ارشد مهندسی مخازن، مرکز تحقیقات نفت تهران

چکیده:

امروزه رسوبات آسفالتین بعنوان یکی از مسائل چالش برانگیز در مخازن نفتی شناخته می شوند. عواملی نظیرتولید طبیعی از مخزن ، تغییرات دما و همچنین تغییر در ترکیب نفت در اثر تزریق گاز می تواند باعث بر هم خوردن تعادل ترمودینامیکی سیال نفتی شده و در نتیجه تشکیل رسوب شود. شایان ذکر است اکثر مخازن نفتی ایران با این مشکل روبرو هستند از این رو بررسی جامعی جهت تولید از آن ها ضروری بنظر می رسد. مطالعه پیشرو به بررسی رفتار تشکیل رسوب آسفالتین در یکی از مخازن نفت سنگین ایران که درحال توسعه می باشد ، می پردازد. اثر دو پارامتر فشار و دما در یک مطالعه آزمایشگاهی مورد بررسی قرارگرفتند نتایج بدست آمده حاکی از آن است که نفت این مخزن در زمان تولید دچار مشکل آسفالتین بوده است. و با ادامه تولید و رسیدن فشار به ۳۰۰۰ پام مقدار رسوب تغییر چندانی ندارد ولی در فشار های پایین تر تا نقطه حباب تغییرات چشمگیری دیده می شود. اما پس از عبور از نقطه حباب رسوبات تشکیل شده با سرعت بیشتری در نفت حل می شوند. همچنین کاهش دما به زیر دمای مخزن باعث افزایش رسوبات می گردد