سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدجواد حسینی – کارشناس ارشد مهندسی نفت – مخازن، مرکز تحقیقات دانشگاه صنعت نفت
ریاض خراط – دکترای مهندسی نفت – ازدیاد برداشت نفت ، رئیس مرکز تحقیقات و استاد دانش
محمدحسین غضنفری – دانشجوی دکترای مهندسی شیمی ، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

استفاده از محلول پلیمر به جای آب در هنگام تزریق در مخازن نفتی باعث افزایش Volumetric sweep efficiency و در نتیجه افزایش راندمان عملیات تزریق و میزان بازیافت نفت می شود. در این پروژه تعدادی آزمایش در شرایطWater wetبوسیله میکرومدل های شیشه ای و در محیط های همگون صورت گرفته است و نتایج حاصل بوسیلهآنالیز عکسهایی که به صورت پیوسته از کل آزمایش گرفته شده است مشخص شده و به صورت نمودارهایی که درصد بازیافت نفت را بر حسب میزان پلیمر تزریق شده نشان می دهند بدست می آید وهمچنین تاثیر عوامل گوناگون مانند غلظت پلیمر ، سرعت تزریق و … روی میزان بازیافت نفت بررسی شده است.