سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امین مهران فر – دانشگاه صنعتی شریف
محمدحسین غضنفری –
محسن مسیحی –
داوود رشتچیان –

چکیده:

مخازن نفت سنگین دنیا عمدتا حاوی لایه های شیلی هستند که به عنوان موانعی برسرجریان سیالات سبب به دام افتادن حجم زیادی از نفت میگردند درچنین شرایطی تزریق پلیمر از طریق کاهش نسبت تحرک باعث افزایش رندمان جارویی میگردد از این جهت استفاده ازآن درازدیاد برداشت از مخازن شیلی مورد توجه قرار دارد دراین مطالعه ازدو الگوی شیشه ای استفاده شده است یکی از آ«ها حاوی شیلهای تصادفی است که دردوحالت ترشوندگی نفت دوست و آبدوست به کاررفته است الگوی دیگر همگن بوده و فاقد شیل می باشد همچنین از سه نوع پلیمر با نامهای پلی آکریلامید پلی آکریلامید هیدرولیز شده و زاینتان استفاده شده است نتایج آزمایشها نشان میدهد که با افزایش غلظت هریک از پلیمرها بازیافت نفت افزایش می یابد همچنین درغلظت های پایین و متوسط پلی آکریلامید هیدرولیز شده بهترین عملکرد را داشته است ولی درغلظت های بالا بیشترین بازیفات نفت مربوط به تزریق زانتان بوده است.