سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا جعبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر گروه مهندسی شیمی ماهشهر –
سیدمحسن پیغمبرزاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر گروه مهندسی شیمی ماهشهر
سیدحسن هاشم آبادی – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

نانوسیالات به وسیله پخش و منتشر کردن ذرات در اندازه های نانومتری در سیالات متداول منتقل کننده گرما، به منظور افزایش هدایت گرمایی و بهبود عملکرد انتقال حرارت، ساخته می شوند . تحقیقات اخیر روینانوسیالات، افزایش قابل توجهی را در هدایت حرارتی آنها نسبت به سیالات بدون نانو ذرات و یا همراه با ذرات بزرگ تر )ماکرو ذرات( نشان می دهد. نتایج آزمایش هایی که در رابطه با نحوه انتقال حرارت بر روی چندین نمونه نانوسیال انجام شد، نشان می دهد که عملکرد نانوسیالات در انتقال حرارت عموماً بیشتر از آن چیزی است که به صورت نظری پیش بینی شده است . آنچه که امروزه کاربرد نانوسیالات را با مشکل مواجه کرده، عدم پایدار نانوسیالات است