سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرهاد سلیمی – دانشجوی دکتری
سیدداود محمدی یوسف نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدشهاب الدین آیت اللهی – استاددانشگاه شیراز
محسن وفایی سفتی – استاددانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

رسوب اسفالتین یکی ازمشکلات مهم درتولید و عملیات ازدیاد برداشت مخازن نفتی است وقتی رسوب آسفالتین اتفاق می افتد مشکلات زیادی از جمله کاهش نفوذپذیری کاهش تخلخل تغییر ترشوندگی درمخزن انسداد دردهانه چاه و تسهیلات روی زمین میشود دراین کار محیط متخلخل توسط دانه های شیشه ای شبیه سازی شده و اثرشوری آب سازند و انواع یونها بربارسطحی سطح سنگ و درنهایت میزان رسوب اسفالتین بررسی گردید کارهای صورت گرفته نشان داد که افزایش غلظت نمکها منجر به افزایش رسوب و همچنین تغییر نوع نمکها باعث تغییر نفوذپذیری نهایی می شود.