سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کبرا پورعبدالله قهفرخی – دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
حجت الله انگنائی – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
علی رستمی –
امین دبیری –

چکیده:

سیلابزنی با نانو ذرات به عنوان روش بهبود یافته سیلابزنی با آب درجهت افزایش برداشت مخازن نفتی کاربرد دارد. نانو ذرات آمفوتری با کاهش کشش سطحی بین نفت و سنگ بستر باعث ازدیاد برداشت از مخازن نفتیمیگردند. کوکو آمیدو پروپیل بتائین یکی از مواد فعال سطحی است که به دلیل تولید در کشور به عنوان ماده فعال سطحی جهت استفاده در سیلاب_زنی مواد شیمیایی در ازدیاد برداشت انتخاب گردید، که به دلایل اقتصادی و اثرات زیست محیطی کمتر و کاهش اثرات نامطلوب بر نفت تولیدی، تصمیم به استفاده از مواد فعال سطحی در مقیاس نانو گرفته شد. در این مطالعه ازیک دستگاه آزمایشگاهی استفاده شد که این دستگاه شامل یک core holdor ،مخزن آب، مخزن نفت، فشار سنج جهت قرائت فشار بالا و پایین core holdor و مخزن آب و نفت استفاده شد. بعد از پر کردن core holdor با ذرات سیلیس، core holdor با نفت استخراج شده از میدان نفتی بنگستان اهواز اشباع شده و سپس تزریق آب صورت گرفت که آب تزریق از خلیج فارس تهیه شده بود وزمان برداشت نفت در طول آزمایش اندازهگیری شد. پس از تزریق آب، مراحل گفته شده در بالا برای تزریق نانو سورفکتانت با غلظت ppm) 1111 ( انجام شد و مقدار برداشت نفت در دو حالت تزریق آب و تزریق نانو سورفکتانت بررسی گردید که نشان داد برداشت نفت با استفاده از نانو سورفکتانت %۱۱ بیشتر از تزریق آب است.