سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امید زیلایی پور – کارشناس ارشد مهندسی مخازن هیدروکربوری نفت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
جمشید مقدسی – دکتری مهندسی مخازن هیدروکربوری نفت، دانشگاه صنعت نفت اهواز
مهدی محمدصالحی – کارشناس ارشد مهندسی مخازن هیدروکربوری نفت

چکیده:

این مقاله تاثیر شوری آب تزریقی در فرایند سیلابزنی آب بر بازیابی نفت را نشان می دهد. هدف اصلی بررسی تاثیرغلظت شوری آب تزریقی بر بازیابی نفت می باشد. برای مشاهده این تاثیر آزمایشات سیلابزنی مغزه را با دستگاهسیلابزنی مغزه انجام می دهیم. مواد مورد نیاز شامل غلظت های متفاوت آب نمک، نمونه نفت و نمونه مغزه می باشد. آزمایش ها در دمای ۲۳ درجه سانتیگراد و فشار طبقات فوقانی معادل ۱۷۰۰ پوند بر اینچ مربع انجام می شوند. زمانیکه مغزه در دستگاه قرار داده می شود، غلظت های مختلف آب نمک به عنوان سیال جابجا کننده بکار می رود. در نهایت شوری بهینه با افزایش غلظت سیال تزریقی قابل مشاهده می باشد. در توضیح علت افزایش در بازیابی نفت لازم به ذکر است کاهش کشش سطحی که همزمان با آن منجر به کاهش فشار مویینگی می شود موجب کاهش میزان نفت باقیمانده مخزن خواهد شد